VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Snabbsökning:
 
Avancerad sökning


Art/Underart: Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter den tyske bakteriologen Edwin Klebs (1834-1913).
Artepitet: från pneumonia. Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Klebsiella
Typstam: ATCC 13883 = CCUG 225 = NCTC 9633.
Makromorfologi (lukt):
Klebsiella pneumoniae  Klebsiella pneumoniae  Klebsiella pneumoniae  
Gråa, runda, glänsande och mukoida kolonier (>3 mm i diameter), som kan förväxlas med kolonier av Enterobacter spp. Ger ej hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar (0,3-1,0 x 0,6-6,0 µm), som uppträder enskilt, i par eller i korta kedjor.
Gram +/Gram -:
Klebsiella pneumoniae  
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: β-glukoronidas - (jfr. E. coli), DNas -, eskulinas +, ornitindekarboxylase -, tryptofanase - (= indol -), ureas +.
Biokemiska tester: Citrat +, metylrött -, Voges-Proskauer +, vätesulfid -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++++
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+++++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?++?
Laktos + (dock svagare än t.ex. E. coli). Fermenterar glukos under gasbildning.
Spec. egenskaper: K. pneumoniae kan bilda ca 80 olika typer av en kapsel bestående av olika varianter av en polysackarid.
Specialmedia:
Klebsiella pneumoniae  Klebsiella pneumoniae  Klebsiella pneumoniae  
Klebsiella pneumoniae  
SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för mjölkprover och CLED-agar för urinprover.
Värddjur: Nötkreatur, kalvar (föl), ston och hundar.
Sjukdom (Sv):Reservoir: Nötkreatur: mastit. Kalv och föl: lunginflammation. Sto: endometrit. Hund: urinvägsinfektion.
Sjukdom (Eng):Cattle: coliform mastitis. Calf and foal: pneumonia. Mares: endometritis. Dog: urinary tract infections.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: LPS, kapsel.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009648 MGH 78578 5 315 120 1c + 5c) 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF130981 ATCC13883T 1 436 

Taxonomi/fylogeni:
Klebsiella pneumoniae  
Nio arter har beskrivits inom genus Klebsiella. K. pneumoniae subsp. pneumoniae tillhör familjen Enterobacteriaceae och är närbesläktad med medlemmar av släktet Citrobacter. Medlemmar av genus Klebsiella och Citrobacter freundii bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 69:9 till vänster).
Kommentar:Opportunist
Uppdaterad:2020-04-09

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet