Snabbsökning:
 
Avancerad sökning


Art/Underart: Escherichia coli
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter den tyske barnläkaren Theodor Escherich, som först isolerade typarten för släktet.
Artepitet: från tjocktarmen (colon).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
ProteobacteriaGammaproteobacteriaEnterobacterialesEnterobacteriaceaeEscherichia
Typstam: ATCC 11775 = CCUG 29300 = NCTC 9001.
Makromorfologi (lukt):
Escherichia coli Escherichia coli 
Medelstora (2-3 mm i diameter), opaka, kladdiga och gråvita kolonier. Vissa stammar ger en smal klar hemolyszon på blodagar. Karaktäristisk lukt.
Mikromorfologi: Korta rörliga stavar (0,5 x 1-3 µm). E. coli är peritrik, d.v.s. har flageller över hela ytan.
Gram +/Gram -:
Fig. 68:3. Gramfärgning av Escherichia coli, stam VB 008/14. Den högra bilden är en delförstoring (ca 2,5x) av den vänstra. Hela längden av respektive skalstreck motsvarar 5 µm och skalorna är placerade i motsvarande delar av bilderna. Datum: 2013-12-22.
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, β-glukoronidas + (jfr. Klebsiella spp.), eskulinas V, ornitindekarboxylas V, tryptofanas + (= indol +), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++(+)v
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+-+v+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)?v+?
Både gas och syra bildas av de flesta av de kolhydrater, som är fermenterbara. Det finns biokemiskt inaktiva stammar, som ej kan fermentera en del av ovanstående kolhydrater.
Mikrobiologiska tester:
Escherichia coli 
Rörlighetstest görs ibland för att konfirmera misstänkta fynd av E. coli.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli 
Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli 
Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli 
BG-medium används för att skilja på E. coli och Salmonella spp. Chromogenic E. coli/coliform selective agar används för att räkna coliforma bakterier. Doppsticka (t.ex. UriCult) används i samband med urinvägsinfektioner.

SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för odling av mjölkprover vid misstänkta mastiter.

Värddjur: Många olika djurslag (inklusive människa).
Sjukdom (Sv):Olika patotyper ger olika sjukdomar (enteriska, septikemiska m.fl.). ödemsjuka hos gris (patotyp VTEC), avvänjningsdiarré hos gris (patotyp ETEC) och gulsäcksinflammation och äggledarinflammation hos fjäderfä.
Hemorragisk kolit hos människa (patotyp EHEC) (Matförgiftning).
Sjukdom (Eng):Different pathotypes cause various diseases (enteric, septicaemic and others). Edema disease in pigs (pathotype VTEC), weaning diarrhea in pigs (pathotype ETEC) and yolk sac inflammation and salpingitis in poultry.
Hemorrhagic colitis in humans (pathotype EHEC) (Food Poisoning).
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Stammar av E. coli indelas i olika patotyper beroende på vilka virulensfaktorer de har. Nedan följer en lista på några humana patotyper och deras virulensfaktorer:

EPEC, enteropatogena E. coli, typ III sekretionssystem (intimin, Tir, EspA, B, D och F) m.fl.
ETEC, enterotoxiska E. coli, antigena kolonisationsfaktorer (CFA), värmelabila och värmestabila toxiner (LT resp. STa och STB).
EHEC, enterohemorragiska E. coli, typ III sekretionssystem, Verotoxiner (VT1 och VT2) m.fl.
EIEC, enteroinvasiva E. coli, invasionsplasmid (pINV).
EAggEC (=  EAEC), enteroaggregativa E. coli, aggregativa adhesionsfimbrier (AAFs), AEAC-flagellin och toxiner.
UPEC, uropatogena E. coli, adhesionsfaktorer (F1C, S, M och Dr), P-fimbrier, cytotoxisk nekrotiseringsfaktor (CNF-1), hemolysin (HlyA), autotransporterat proteas (Sat) och typ I sekretionssystem.
NMEC, neonatal meningit/sepsisassocierade E. coli, yttre membranproteiner (OmpA, IbA, IbeB, IbeC och AsIA), cytotoxisk nekrotiseringsfaktor (CNF-1) och kapsel (K1).

Notera att Shigatoxin används synonymt med Verotoxin och då kallas toxinerna Stx1 och Stx2.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AC_000091 K12-W3110 4 646 332 1c + 0 
Trettiotvå stammar har sekvenserats inklusive NC_002695, Stam O157:H7, 5 498 450 bp. Dessa stammar har upp till 5 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X80725 (T) 1450 

Taxonomi/fylogeni:
 Escherichia coli
Sex arter har beskrivits inom genus Escherichia. E. coli tillhör familjen Enterobacteriaceae och är mycket närbesläktad med medlemmar av släktet Shigella. E. coli och medlemmar av genus Shigella bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 68:14 till vänster), vilket visar att de rent fylogenetiskt hör till en och samma art. E. coli är också närbesläktad med medlemmar av släktet Salmonella.
Bestämmelser: E. coli, stam O157:H7, tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Typart för släktet. De allra flesta stammarna av E. coli är normalt icke-patogena tarmbakterier, som tillhör normalfloren, men vissa stammar är patogena. Infektion med verotoxinproducerande stammar (VTEC) kan vara anmälningspliktig i Sverige.
Referens(er): Nr 17, 40, 99, 124
Uppdaterad:2019-01-31

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet