VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Snabbsökning:
 
Avancerad sökning


Art/Underart: Clostridium tetani
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: från spänning (tetanus, syftar på den spänning i muskler, som uppkommer vid stelkramp).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 19406 = CCUG 4220 = NCTC 279.
Makromorfologi (lukt):
Clostridium tetani  Clostridium tetani  
C. tetani ger en mycket tunn växt på FAA-plattor. Enskilda kolonier kan knappast observeras, men en tunn film av bakterier kan ofta anas eftersom de svärmar på fuktiga agarplattor. På torrare blodagar kan enskilda medelstora kolonier bildas (4-6 mm i diameter). Dessa kolonier är platta, halvgenomskinliga och gråaktiga med en oregelbunden kant. En tunn zon av β-hemolys kan ofta observeras runt kolonier på blodagar.
Mikromorfologi: Stora stavar (0,5-1,7 x 2,1-18,1 µm), som kan uppträda enskilt, i par eller korta kedjor. De flesta stammar är rörliga och har peritrika flageller. Bildar endosporer, som vanligen är runda och terminala. Sporerna kan också vara ovala och subterminala.
Gram +/Gram -:
Clostridium tetani  
G+ (äldre kulturer kan uppträda som G-)
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas -, lecithinas -, tryptofanas v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
-----
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
-----
Andra kolhydrater: C. tetani bildar ej syra vid fermentering av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 37°C.
Värddjur: Människa och häst är de känsligaste djurslagen. Idisslare är relativt känsliga, medan köttätare inte är fullt så känsliga. Fjäderfä är inte alls känsliga.
Reservoir: C. tetani förekommer i jord (framför allt gödslad) och finns i tarmen hos många olika djurslag.
Sjukdom:Stelkramp
Sjukdomsbild: Spastisk förlamning.
Häst: kraftig reaktion på yttre stimuli, stela rörelser, svårt att äta, framfall av tredje ögonlocket, ökad muskelstelhet, krampanfall och slutligen förlamning av andningsmuskulaturen.
Virulensfaktorer: C. tetani producerar två exotoxiner, tetanolysin och tetanospasmin, som är kodade av plasmidburna gener. Tetanospasmin, som är ett neurotoxin, liknar botulinumtoxin i struktur och verkningsmekanism, men de verkar på olika delar av nervsystemet. Tetanospasmin blockerar inhiberande nervimpulser genom att interferera med frisättningen av signalsubstanser (glycin och γ-aminosmörsyra) och detta i sin tur leder till en spastisk förlamning. Jfr. Clostridium botulinum.

Den letala dosen av tetanospasmin för människa har uppskattats till 2,5 ng/kg kroppsvikt. Av naturliga toxiner är endast botulinumtoxinet starkare. Tetanolysin har en lokalt nekrotiserande effekt, som kan underlätta spridning av C. tetani.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004557 E88 2 799 251 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74770 NCTC 279 1 515 

Taxonomi/fylogeni:
Clostridium tetani  
C. tetani tillhör, tillsammans med ca. 80 andra Clostridium spp., kluster I, som brukar betraktas som genus Clostridium sensu stricto. Finns ytterligare ca. 100 beskrivna arter.
Referens(er): Nr 33
Länk: Botulinum + Tetanus Toxin Mechanism
Uppdaterad:2020-01-23

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet