Snabbsökning:
 
Avancerad sökning


Art/Underart: Clostridium perfringens
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: genombrytande, gå sönder i bitar.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
FirmicutesClostridiaClostridialesClostridiaceaeClostridium
Typstam: ATCC 13124 = CCUG 1795 = NCTC 8237.
Makromorfologi (lukt):
Clostridium perfringens Clostridium perfringens 
Bildar stora halvgenomskinliga, platta och filamentösa kolonier (ca 5 mm i diameter) med oregelbunden kant. Fluorescerar i rött på blodagar i närvaro av kolhydrater. De flesta stammar ger dubbel hemolyszon på nötblodagar.
Mikromorfologi: Stora orörliga stavar (0,6-2,4 x 1,3-19,0 µm). Bildar sporer men dessa syns sällan. De är stora ovala och centrala eller subterminala.
Gram +/Gram -:
Fig. 29:3. Gram-färgning av Clostridium perfringens. Notera att gram-färgningen har tagit ojämnt.
G+
Metabolism: Anaerob (men ej extremt strikt).
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas v, lecithinas +, tryptofanas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?++-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-(-)--v
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?(-)v(-)v
Andra kolhydrater: Fruktos +, galaktos (+), mannos +, ribos v.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 43-47°C.
Specialmedia:
Clostridium perfringens 
Tryptos Sulfit Cycloserin-agar (TSC-agar) används för att isolera och räkna vegetative celler och sporer av C. perfringens i livsmedelsprover och kliniska prover.
Värddjur: Kyckling, gris idisslare, häst, kanin, hund, människa, m. fl.
Sjukdom (Sv):Nekrotiserande enterit mm. Matförgiftning.
Sjukdom (Eng):Necrotic enteritis in broiler chickens. Food poisoning.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Hemolysiner (α-, δ- och θ-toxin) etc.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003366 13 3 031 430 1c + 1c 
Tre stammar har sekvenserats och de har 0-3 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB075767 ATCC 13124T 1 460 10 

Taxonomi/fylogeni:
 Clostridium perfringens
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. perfringens tillhör samma fylogenetiska grupp av klostridier som bl.a. C. chauvoei och C. septicum.
Kommentar:C. perfingens är uppdelad i olika grupper (A-E) beroende av vilka enterotoxiner som produceras. Typ A producerar α-toxin. Typ B producerar α-, β- och ε-toxin. Typ C producerar α- och β-toxin. Typ D producerar α- och ε-toxin. Typ E producerar α- och ι-toxin.
Referens(er): Nr 8, 35, 33
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2017-05-10

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet