Snabbsökning:
 
Avancerad sökning


Art/Underart: Helicobacter heilmannii
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: uppkallad efter Konrad Heilmann, som först rapporterade en stor fallstudie av spirillinfektioner i magen hos människa.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
FylumKlassOrdningFamiljGenus
ProteobacteriaEpsilonproteobacteriaCampylobacteralesHelicobacteraceaeHelicobacter
Typstam: ASB1
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Cellen är spiraliserad med upp till nio täta varv (3,0-6,5 x 0,6-0,7 µm). Den har inga periplasmatiska flageller, men 4-10 bipolära flageller och är rörlig.
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Värddjur: Katt, hund, gris, primater och andra karnivorer.
Sjukdom (Sv):H. heilmannii orsakar mild kronisk gastrit, men kan även orska magsår hos människa. Bakterien har ej visats ha någon klinisk betydelse hos djur, men kan ofta isoleras från katter.
Sjukdom (Eng):H. heilmannii cause mild chronic gastritis but may also be associated with peptic ulceration in humans. Clinical signifacance in animals has not been proved, but can often be isolated from cats.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
HM625820 ASB1T 1403  

Taxonomi/fylogeni:
 Helicobacter heilmannii
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helicobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. heilmannii är nära besläktad med H. felis, H. bizzozerini och H. salomonis.
Referens(er): Nr 125
Uppdaterad:2017-11-09

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet